Dyrektywa ue w sprawie vat

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów oddanych do książki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania sprowadzające się nie ale do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczbie części spotykają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które łączy się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do służby w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być dokładny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same wyposażenia w projektu zapewnienia współpracy z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.