Fizyczny przeplyw towarow

http://es.healthymode.eu/grey-blocker-una-forma-de-cabello-canoso/

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Roli w myśli zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które wymaga spełniać towar w zależności od miejsca w jakim będzie on wykorzystywany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym użytkowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich bycia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z rynku. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.