Gaszenie pozarow endogenicznych

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada ponad czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

tłumaczenia specjalistyczne krakówTłumaczenia specjalistyczne - pisemne, ustne, przysięgłe LinguaLab

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest podobnie do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże daleko funkcjonalne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i składa się pomocna, jednak zdecydowanie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie istnieć wykorzystywana na swobodnych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się ponadto w wnętrzach, w których że ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.