Obiektyw w mikroskopie optycznym

Mikroskopy laboratoryjne (określane też mianem mikroskopów optycznych), to danie mikroskopowe, które do malowania powiększonego obrazu obserwowanego przedmiotu stosuje światło przechodzące przez układ optyczny. Mikroskopy okazują się zwykle z zestawu soczewek optycznych, z kilku do nawet kilkunastu.

Gdzie używane są mikroskopy? Nowoczesne mikroskopy laboratoryjne stosowane traktowane są w wielu dziedzinach nauki do poszukiwań bardzo małych obiektów. Profesjonalne mikroskopy stosowane są w poszukiwaniach biologicznych, biochemicznych, cytologicznych, hematologicznych, urologicznych, dermatologicznych oraz w laboratoriach klinicznych w rozmaitych instytucjach medycznych. W biologii mikroskopy laboratoryjne znajdują zastosowanie m.in. w poszukiwaniach drobnoustrojów i sprawdzaniu morfologii komórek oraz tkanek. Dyscyplinami naukowymi płacącymi za wymienione badania są mikrobiologia, histologia tudzież cytologia. Jednakże w sferze chemii i fizyki mikroskopy kojarzone są choćby w krystalografii czy metalografii. Geolodzy stosują ich do analizy budowy skał.

Powiększanie obrazu Tradycyjne mikroskopy laboratoryjne wykorzystujące światło naturalne czy sztuczne w stosunku optycznym (niekiedy wymienia się je więc mikroskopami świetlnymi), bywają i grane w szkolnictwie jako narzędzie edukacyjne wspomagające podczas miejsc z myśli ścisłych. Badany obiekt badany jest samodzielnie przez okular bądź na ekranie monitora dzięki wykorzystaniu przystawki projekcyjnej. Maksymalna fizyczna granica powiększenia obrazu w mikroskopach optycznych jest dana przez rozdzielczość kątową obiektywu, która stanowi zespolona z długością fali światło, z zmian za wyrazistość obrazu odpowiada precyzja wykonania soczewek. Pierwsze mikroskopy laboratoryjne umożliwiały dziesięciokrotne powiększenia, choć we ostatnich mikroskopach optycznych można kupić powiększenia ponad tysiąckrotne.