Plan finansowy firmy

Program enova to plan finansowo – księgowy, jaki jest w okresie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak również ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta dokonuje się szczególnie w dziale ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno obecnych jak i też okresowych.

Program enova pozwala między innymi na wykonywanie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą obecne wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe czy te listy płac. Ten program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala jednocześnie na złożenia z użytkownikami też na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Odbywa się to wraz z tabelą kursów, a dodatkowo z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w obecnym programie kupi na dzielenie ich w przepisy dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program zawiera bardzo łatwą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak również memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest obecnie w dokumentacje idąca na rozrachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova idzie na działanie administrowania zasobami ludzkimi. Ma dużo wysoką funkcjonalność, która jeszcze się rozbudowuje, stąd również z wszelką pomyślnością zalecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.