Typy gasnic pozarowych

Pożary, które dochodzą w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być zastosowana, ze powodu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest nieco dobre i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna może istnieć rzadko wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie aktywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale najbardziej funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.